21.02.2016

Praznik svete Ludovike

Praznik svete Ludovike de Marillac, naše ustanoviteljice, je s 15. marca prestavljen na 9. maj.

Vrhovna predstojnica s. Kathleen Appler nam sporoča, da je Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov prosila, da bi ponovno premislili o datumu sv. Ludovike de Marillac, ki ga obhajamo 15. marca, v postnem času, kajti priporoča se, da v tem posebnem liturgičnem času ne bi obhajali takih slovesnosti. Vrhovni predstojniki so se odločili za 9. maj, ki je obletnica beatifikacije sv. Ludovike, ker je datum njene kanonizacije prav tako v postnem času.

"Drage sestre, Gospod nas vabi, da bi si upale spremeniti svoje navade … Sedaj bomo v veselju obhajale praznik naše ustanoviteljice na datum, ki zaznamuje eno od stopenj v priznanju njene svetosti. Naj nas spremlja na naši poti k svetosti!" še spodbuja s. Kathleen Appler.

s. Metka Tušar