Poslanstvo

Sveti Vincencij, naš ustanovitelj, nas spodbuja, da nam nobena oblika revščine ne sme biti tuja, zato se trudimo čimbolje odgovarjati na znamenja časa, klice Cerkve in klice ubogih…

Pri svojem delu sestre v sebi poživljamo zavest, da v vsakem bližnjem živi Jezus. Ta motiv nas spodbuja pri vsakdanjem delu v bolnicah, v domovih za starejše ljudi, prav tako pa tudi pri obiskih in negi bolnikov na domu. Posvečamo se tudi katehezi in delu z mladimi. V skrbi za življenje pomagamo družinam z večjim številom otrok in tistim, ki si želijo še kakšnega otroka več. Sestre, ki so zaslišale v sebi misijonski klic in odgovorile nanj, delujejo v misijonih.

DELO Z BOLNIKI

Nekaj sester je zaposlenih v bolnicah (Celje, Ljubljana, Slovenj Gradec), v zdravstvenem domu v Kamniku ter v domovih za starejše (Mengeš, Črni potok). Vse sestre pa po svojih močeh in zmožnostih rade obiskujemo bolnike ter osamljene in starejše na domovih. Skrbimo pa tudi za svoje starejše sosestre, ki v svojem služenju Bogu darujejo svojo bolezen in onemoglost.

“O hčere moje, kako je to res! V osebi ubogih služite Jezusu Kristusu. To je tako resnično, kakor resnično smo mi zdaj tukaj. Sestra, ki gre desetkrat na dan obiskat bolnike, najde tam desetkrat na dan Boga. Pojdite torej tolažit in obvezovat uboge v verige vklenjene kaznjence in našle boste tam Boga; pojdite streč ubogim otrokom, tudi tam boste našle Boga. V revne hiše hodite, a tam najdete Boga. Kako vas mora to spodbujati” (sv. Vincencij).

DELO ZA OTROKE IN MLADE

Več sester poučuje otroke pri verouku in jim skuša vliti spoznanje in ljubezen do Boga (Šentjakob, Celje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Mengeš, Cerklje na dolenjskem, Maribor, Bohinjska Bistrica, Breznica).

Mlade zbiramo v okviru Marijanske Vincencijanske mladine. Namen združenja je, da bi v vsakdanjem življenju uresničevali evangelij po Marijinem vzoru in bili pripravljeni pomagati drugim.

Mlade vabimo tudi na duhovne vaje, kjer jim skušamo odkrivati lepoto življenja povezanega z Bogom. Pripravljamo duhovne vaje za osnovnošolke ter za srednješolce in srednješolke.

DELO ZA DRUŽINE

Pripravljamo enodnevne duhovne vaje za žene. Duhovno in materialno pomagamo družinam, ki so vključene v Anin sklad: pripravljamo duhovne vaje za mamice, za očete, srečanja za mlade in sodelujemo pri pripravi srečanj za celotne družine.

DELO S PRISELJENCI

Družinam pomagamo z gmotno, pomočjo pri urejanju dokumentov, pri učenju, z varstvom otrok; mladim materam s tem, da jih poslušamo v njihovem trpljenju.

DELO V MISIJONIH

Imamo 9 sester misijonark. 4 delujejo v Ruandi in Burundiju, 3 na Madagaskarju, ena v Turčiji in ena v Grčiji.

»Če hočete biti prave hčere krščanske ljubezni, morate delati, kar je delal Božji Sin na zemlji. In kaj je predvsem delal?… Neutrudljivo je delal za bližnjega, obiskoval in ozdravljal bolnike in poučeval nevedne, da bi se zveličali. O, kako ste srečne, drage hčere, da ste poklicane v ta stan, ki je Bogu tako všeč…« (sv. Vincencij)