29.11.2015

Mati Leopoldina Jožefa Brandis

Prav na praznik Brezmadežne s čudodelno svetinjo, ki je tako drag hčeram krščanske ljubezni in Marijinim sestram, je minilo dvesto let od rojstva njihove ustanoviteljice in naše prve vizitatorice m. Leopoldine Jožefe Brandis.

folder

Ob tem velikem jubileju in ob začetku procesa za njeno proglasitev k blaženim in svetim, stopa ta velika žena pred nas v jasnejši luči. Po rodu je bila Avstrijka, iz globoko verne plemiške družine. Že v otroških letih je Jezusu obljubila, da bo vsa njegova. Izredno je ljubila uboge in tudi sv. Vincencija je spoznala že v svoji mladosti. Vse to jo je po jasnem Božjem klicu vodilo v Družbo vincentink v Münchnu, ki so živele po Vincencijevih pravilih. A ta so bila prilagojena, spremenjena, mlada s. Leopoldina pa je hrepenela po prvotnih, nespremenjenih pravilih Vincencijevih in Ludovikinih hčera. S svojimi sestrami v Gradcu, kjer so postale samostojna Družba, se jim je hotela pridružiti za vsako ceno. A njeno prizadevanje bi bilo zaman, če bi ne bila ta spojitev že v davnem načrtu Božje previdnosti. Pot do Družbe hčera krščanske ljubezni v Parizu ji je pripravila sama Brezmadežna, ki je ob prikazanju sestri Katarini leta 1830 napovedala, da se ji bo neka družba želela pridružiti. Dodala je še: »Sprejmite jo, ker jo ljubim.«

Po združitvi z Družbo HKL, ki se je na njeno veliko veselje uresničila leta 1851, je Bog vidno blagoslavljal m. Leopoldino in njene hčere. Dekleta so se priglašala v velikem številu, odprtih je bilo vedno več skupnosti, klicali so jih domala v vse dežele tedanje avstro-ogrske monarhije. V Ljubljano jih je m. Brandis pripeljala leta 1852. Tudi veliko slovenskih deklet je odhajalo v Gradec, da se pripravijo za služenje ubogim. Mati Brandis je ob tem zorela v svoji veri, velikem zaupanju v Božjo previdnost, pa tudi v toplo osebo z velikim srcem za druge. Ni ji bilo prizaneseno s trpljenjem, nerazumevanjem, boleznijo in drugimi križi. Tako vse do januarja leta 1900, ko jo je nebeški Oče poklical k sebi.

Mati Brandis torej ni ne le ustanoviteljica Marijinih sester s čudodelno svetinjo, je tudi ustanoviteljica usmiljenk v Avstriji, Češki, Slovaški, Madžarski, Sloveniji in drugod v bivši Jugoslaviji. Zato ni čudno, da so se ob 200-letnem jubileju njenega rojstva združila srca sester iz vseh teh dežel in jo že septembra 2015 skupaj počastila v provincialni hiši usmiljenk v njenem rojstnem Gradcu.

Tudi v naši provinci smo z veseljem proslavile njen jubilej. V letu posvečenega življenja in v letu usmiljenja – za mater Brandis še posebno pomenljiva, saj je tudi sama kot Bogu posvečena obilno delila Božji dar usmiljenja – smo z zaupanjem začele moliti za njeno beatifikacijo. Želimo, da bi ob tem jubileju in v času, ko se bodo zbirali dokazi za njeno svetništvo, tudi same črpale pri njej enako dobroto, kot jo je imela ona, enako vero, kot jo je živela sama, enako ponižnost in preprostost, ki sta jo vodili naravnost k Bogu.

s. Cveta Jost, HKL

Molitev za beatifikacijo

Dobri Bog, ti vodiš naša pota.
V življenju in krepostih sestre
Leopoldine Jožefe Brandis
si pokazal svojo usmiljeno ljubezen
do bolnikov in pomoči potrebnih.
Naj po njenem zgredu
tudi mi dvigamo svoj pogled k tebi
in delamo dobro.
Če je tvoja volja, pospeši njeno
razglasitev k blaženim,
nam pa na njeno priprošnjo
podeli milost ...
za katero te prosimo.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Draga naša mati Brandis, prosi za nas!