12.12.2009

Evharistija - sonce našega življeja

Duhovno srečanje za žene in dekleta v Šentjakobu

V soboto 12. decembra,2009 sem bila prvič na zelo lepo pripravljenem duhovnem srečanju pri sestrah Usmiljenkah, na prijazno povabilo prijateljice Marinke. Že pri vratih smo bile sprejete z veliko ljubeznijo in občutile smo, kot da je to za nas poseben kraj. Srečanje je vodila s. Tončka Krajnik in lazarist g. Zdravko Pogorelc iz Mirenskega gradu, ki sta nam poskušala osvetliti pomen evharistije in evharističnega kongresa in duhovno pripravo nanj.

V uvodu nam je sestra predstojnica podarila lepo misel in nam zaželela lep dan. »Življenje vsakega človeka je vesela zgodba, če pustimo, da jo piše Božja roka.« Povedala nam je, da so sestre pridno molile za nas in darovale svoje preizkušnje za ta dan. To je bil čudovit uvod v temo našega dne. Evharistija je tako velika skrivnost, da o Nebeški ljubezni v Evharistiji nihče ne zna govoriti. Saj je:

  • najmočnejša luč, ki razsvetljuje našo temo,
  • je del našega življenja in ozdravlja vse naše rane.

Ko gremo pred Najsvetejše se mora poznati, da smo se sončile v Božji ljubezni. Žarki veselja in zadovoljstva se morajo videti. Ko pridem domov moram biti sposobna reči svojemu možu, da ga imam rada, četudi je siten. Življenje v moji družini se mora začeti spreminjati. Jezus me vedno napolni s tolažbo – moč pride od Njega.

Tudi škof Gnidovec se je napajal pred Najsvetejšim in vabil ljudi k molitvi. Poznamo tudi zgodbe o Arškem župniku, ki ga je zelo skrbelo za svojo župnijo, pa mu je Gospod odvzemal to skrb, saj je zvesto zahajal pred Najsvetejše.

Tudi mi vsi smo poklicani, da molimo za naše duhovnike in njihovo srečo. Pred Najsvetejšim, vedno najprej obudimo vero.

S. Tončka je povedala tudi nekaj besed o Svetem obhajilu in kako se vredno pripravimo nanj. Vedno se lahko obrnemo na Marijo in jo prosimo, da nam pomaga očistiti srce. To je zelo pomembno, saj moramo o tem poučiti tudi svoje otroke in se z njimi pogovarjati. Nato je spregovorila še nekaj misli o Sveti maši. Kako jo pozorno spremljamo in kaj pomenijo posamezni mašni deli. Sveta maša je naš največji zaklad na svetu, ko nam Jezus daje svoje Božanstvo – daruje se nam, kot za svoje prijatelje. In te duhovne vrednote moramo starši vgraditi otrokom v njihovo srce.

Naši škofje so to leto proglasili za evharistično leto, ki se bo končalo z evharističnim kongresom. Nanj se moramo dobro pripraviti. Zdaj imamo čas, da poglobimo naše znanje o Evharistiji, da bi jo bolje razumeli in spoštljivo uživali. Evharistija je milost. Včasih so zelo redko pristopali k obhajilu, danes pa celo do 2 krat na dan.

Danes vse kliče po globoki duhovni prenovi, saj je človek izgubil smisel in pozabil na Boga. Veliko ljudi je brez vere, zato mnoge družine propadajo. Zanimivo je, da ponekod hodijo otroci k verouku, k maši pa ne.

Kongres je tudi velika prošnja za narodno spravo, da bi našli pota drug do drugega. Bo tudi milostni trenutek, če se bomo nanj pripravili.

Po okusnem kosilu, ki so ga ljubeznivo pripravile ljubeče sestre, je bila še meditacija ob diapozitivih: Kaj pravijo, kdo sem jaz?

Naše srečanje se je zaključilo s spovedjo in sveto mašo.

V imenu vseh udeleženk duhovnega srečanja se zahvaljujem s. Tončki in g. Zdravku za duhovno vzpodbudo in poučevanje o evharistiji in evharističnem kongresu. Hvala tudi vsem sestram, ki so kakorkoli prispevale, da je bilo to srečanje tako praznično.

Ljubljana, december 2009

v imenu žena in deklet
Irena Roblek