18.05.2009

Poslanstvo Družbe v svetu

Hčere krščanske ljubezni posvečamo svoje življenje skrbi za zapuščene ljudi: bolnike in kakorkoli prikrajšane povsod po svetu. S svojo službo pokrivamo široko polje aktivnosti na humanitarnem in socialnem področju, kjer istočasno delamo za pravičnost, mir in solidarnost.

Kakor se človeška družba spreminja in razvija, tako se spreminjajo potrebe prebivalstva. Zato se tudi dejavnosti, kjer se hčere krščanske ljubezni udejstvujemo, neprestano spreminjajo in prilagajajo.

Nekaj dejavnosti, ki jih danes opravljamo:
- pomoč brezdomcem
- delo za napredek žene
- pomoč migrantom
- delo z odvisniki
- podpora zapornikom
- pomoč starejšim osebam
- pomoč prizadetim osebam
- delo v zdravstvu
- vzgoja in delo z mladimi
- delo z otroki

Delo z brezdomci

»Njihovo življenje nas bogati, nam prinaša izzive in nas obvezuje k delovanju.«

Ko delamo z osebami brez stalnega bivališča, jim izkazujemo spoštovanje in prijateljstvo, ne da bi jih obsojale. Poskušamo vzpostaviti vse potrebne službe, ki se za brezdomce zavzamejo in jim omogočijo »prehod z ulice« do varnega zatočišča.

Ta služba obsega:
- sprejemne prostore
- prenočišče
- obroke hrane
- prostor za nego
- oskrbo z oblačili
- prostore za zdravljenje alkoholizma
- dostop do javnih služb in prostovoljnih organizacij
- zatočišča
- začasna bivališča
- programe za opismenjevanje in samovrednotenje
- pravno pomoč

 

Napredek žene

»Nekatere ženske, ki jih srečujem, so med najbolj ranljivimi osebami našega časa.«

  Ženske danes predstavljajo 50% prebivalstva, toda v številnih kulturah in družbah so zapostavljene in jim ne priznavajo pravičnega položaja. Da bi vzpostavile ravnotežje, delamo:

- na projektih izboljšanja življenja žensk
- v sprejemnih centrih za ženske
- z ženskami, ki so se ujele v zanko prostitucije
- na pospeševanju vloge ženske v družbenem življenju

Delo s preseljenci

»Bil sem tujec in ste me sprejeli.«

Naravne katastrofe, svetovni konflikti, zatiralski ali skorumpirani državni režimi so prispevali k stalnemu povečevanju števila preseljencev, ki potrebujejo:

- prijateljsko roko
- osnovne potrebščine
- pomoč pri pridobivanju dokumentov
- pravno pomoč
- nastanitev
- učenje jezika

 

Delo z odvisniki

»Mnogi upajo najti rešitev za svoje probleme v alkoholu ali mamilih …«

  To delo je strokovno in zahteva kompetentne osebe z uravnovešenim značajem.

Nekatere sestre delujejo:
- za ponovno vključitvi oseb, odvisnih od mamil in
- v skupinah za pomoč alkoholikom.

Podpora zapornikom

»Bil sem v ječi in ste me obiskali …«

Nekatere sestre in krajevne skupnosti
- skrbijo za prehrano v zaporih
- zdravstveno pomoč
- pripravljajo tečaje za zapornike

Najpogosteje:
- obiskujejo zapornike
- so v stikih z njihovimi družinami
- jim olajšajo sprejem v centre za bivše zapornike ali v njihove družine.

 

Pomoč starejšim osebam

»Najpomembnejši je nasmeh in pripravljenost za poslušanje.«

  Na mednarodni ravni starejšim osebam pomagamo:
- na njihovih lastnih domovih
- v domovih za starejše osebe
- na župnijah, kjer jim podarjamo ljubezen in razumevanje v spoštovanju njihovega dostojanstva in njihovih življenjskih izkušenj.

Delo s prizadetimi osebami

»Upam, da jim bo moja ljubezen pomagala, da bodo mogli živeti polno.«

Na vseh celinah dajemo posebno mesto:
- osebam z učnimi težavami
- slušno prizadetim
- otrokom in odraslim, ki trpijo zaradi slepote ali slabovidnosti
- ponovni vključitvi oseb, ki so telesno prizadete

 

Služba zdravstva in nege

»Povrniti izgubljeno zdravje omogoča izboljšanje kvalitete celotnega življenja osebe … in to je zelo pomemben občutek.«

  Ker je zdravje prva potreba vsakega človeka, mu dajemo prednost in delujemo:
- pri bolnikih, okuženih z AIDS-om
- v bolnišnicah in na klinikah
- pri negi v ustanovah, ki pripadajo Družbi
- v bolnišnični pastorali
- v dispanzerjih
- v boju proti gobavosti

Vzgoja in delo z mladimi

»Omogočati mladim, da bodo lahko razvijali vse svoje zmožnosti, se nam zdi nujno potrebno!«

Mladi so pogosto pod slabimi vplivi. Če jih usmerimo v dobro, znajo biti velikodušni in navdušeni. So upanje prihodnosti. V to verujemo in zato delujemo:
- v osnovnih in srednjih šolah
- v pastorali mladih
- z marijansko vincencijansko mladino
- z laičnimi vincencijanskimi misijonarji
- v programih vincencijanskih prostovoljcev
- pri spremljanju mladih prestopnikov

 

Delo z otroki

»Kar doživimo v otroštvu, nas zaznamuje za vse življenje … Zaradi tega imajo otroci osrednje mesto pri našem zavzemanju za najbolj potrebne.«

  Za otroke se zavzemamo na različne načine:
- v otroških jaslih in vrtcih
- s pomočjo posvojitev, družinske namestitve in centrov za zaščito otrok
- s prehrambenimi programi za podhranjene otroke

Pastorala

»Dobri pastir pozna svoje ovce in ovce poznajo njega«; (Jn 10) »on išče izgubljeno ovco«.

To se izraža v našem zavzemanju:
- za župnijsko pastoralo: verouk, priprava na zakramente, liturgija, spremljanje družin v času žalovanja, koordinacija v nekaterih župnijah, ki so brez duhovnika …
- pastorala bolnikov: bolnišnična pastorala, v domovih za starejše, obiski bolnikov po domovih, starejših in osamljenih …
- šolska pastorala in pastorala mladih
- vsa »začetna pastorala«: v zaporih …
- duhovno spremljanje v različnih službah in gibanjih v Cerkvi in v skupinah vincencijanske družine