05.03.2009

Dokumentarni film Sestre

V četrtek, 5. marca 2009 se je ob 11. uri v Arrupejevi dvorani pri svetem Jožefu v Ljubljani odvijala premiera filma Sestre. Scenarist Peter Perše in režiser Jernej Kastelec sta s tem dokumentarnim filmom želela predstaviti del zamolčane preteklosti, ki pa je odločilno vplivala na življenje in delo sester usmiljenk. Obenem pa je film tudi enkratno darilo sestram usmiljenkam ob obhajanju jubileja 90 letnice Slovenske province.

folder

Povezava do filma

Film, ki je poln osebnih pričevanj tako sester samih, kot drugih ljudi, predvsem zdravstvenega osebja, ki so sodelovali s sestrami, obravnava predvsem težke povojne čase, ko so bile sestre pregnane iz slovenskih bolnišnic. Sestre, ki so se skupaj z drugimi ljudmi veselile osvoboditve izpod okupatorjevega jarma, so kmalu začele spoznavati, da zanje to pomeni konec dela v bolnišnicah.

Sredi 19. stol. so na povabilo mestnih oblasti, ki so želele razviti zdravstveno dejavnost, prišle v Maribor in Ljubljano prve sestre iz Gradca v Avstriji. Začele so delovati v bolnišnicah, zavetiščih za starčke in umobolne ter v sirotišnicah. Vedno bolj so k sestram začela prihajati tudi domača dekleta in število je hitro naraščalo. Takoj po drugi svetovni vojni je nova oblast začela odpuščati sestre iz nekaterih bolnišnic. 8. marca 1948 pa je v enem dnevu odpustila še vse preostale sestre iz vseh slovenskih bolnišnic, skupaj 616 sester, ter jim zaplenila vse imetje. Sestre so se znašle na cesti in niso vedele ne kod ne kam. Tiste, ki so imele svojce, so odšle domov, za ostale pa je oblast dala star razpadajoč grad, brez elektrike in vode na Raki na dolenjskem. Kmalu pa se je odprlo novo delovno polje. Že pred drugo svetovno vojno so nekatere sestre odšle na delo v Srbijo, Makedonijo in na Kosovo, sedaj pa so jih v teh republikah sprejeli z odprtimi rokami, saj so s svojim marljivim in skrbnim delom postavljale njihove bolnišnice na višjo raven. Obenem pa se je odprla tudi možnost širjenja vincencijanske karizme. K sestram so začela prihajati dekleta iz teh krajev: Makedonke, Hrvatice in Albanke – slednje imajo že samostojno pokrajino s 60 sestrami.

Vendar tudi delovanje sester v Sloveniji ni zamrlo. Razkropljene po mestih in vaseh so začele obiskovati bolnike po domovih. Tu in tam je katera uspela dobiti službo tudi v bolnišnici, vendar v strogi tajnosti, tako da nihče ni smel niti zaslutiti, da je sestra redovnica.

Po razpadu Jugoslavije pa so se razmere spremenile. Število sester se je zmanjševalo, večinoma so se tudi že upokojile, v Slovenji ni bilo več ovir za delo v bolnišnicah, tako, da se je večina sester vrnila v Slovenijo. V sestrah, ki so vse to doživljale, ni zagrenjenosti. Čutijo se srečne, da so smele biti orodje v božjih rokah in ponesti luč evangelija in zgled marljivega dela po celotni bivši Jugoslaviji. Bog, ki je bil vseskozi njihov tesni sopotnik skozi življenje, jim v starosti daje občutek hvaležnosti in sreče.

Po ogledu filma je scenarist Peter Perše povedal, kako je dobil zamisel za izdelavo tega filma. Pred leti je skoraj vsako jutro ob pogledu skozi okno svojega stanovanja videl sestro usmiljenko, kako je vstopala v sosednji blok. Pod budnim novinarskim očesom se je odvijala zgodba toliko preprostih in skritih ljudi, ki naredijo toliko dobrega, pa tega nihče ne opazi. Ko je za to dobilo posluh tudi vodstvo RTV Slovenija, se je projekt začel uresničevati. Bil pa je tudi resnično že zadnji vlak, kajti veliko sester, ki bi lahko delile svoja bogata doživetja, je že umrlo ali pa so zelo bolne. Avtorji filma so se tudi prizadevali, da bi bil film na sporedu okrog 8. marca, datuma, ko so bile sestre pregnane iz bolnišnic, kar bi pomenilo simbolično vrnitev nazaj.

Film bo torej na sporedu v torek, 10. marca 2009 ob 21. uri na 1. programu RTV SLO.

Vabljeni k ogledu!

s. Metka Tušar