11.02.2009

Svetovni dan bolnikov

V nedejo, 8.2.2009 so se v prostorih KORUS-a zbrali redovniki in redovnice, ki delajo pri bolnikih. O Pavlovem odnosu do trpljenja je spregovoril koprski pomožni škof dr. Jurij Bizjak.

folder

Izmed dvanajstih Pavlovih konjičkov, se je škof Bizjak ob dnevu bolnikov osredotočil na Pavla in njegovega Križanega.

Povzetek predavanja škofa Jurija Bizjaka:

Tako Jezus kot Pavel trpljenja nista odpravila, ampak sta mu dala vrednost in pokazala, kako se ga je treba lotiti. Pavlovi glavni poudarki o Kristusu so bili, da je trpel, umrl in vstal. To je vzel zares. Biti moder je v Stari zavezi pomenilo izpolnjevati postavo. Namen modrostnih knjig je pridobiti bralca, da bo izpolnjeval postavo. Jarem postave sam po sebi ni prijeten, ampak je treba storiti, da bo prijeten. Kristus je ta jarem nadomestil s postavo križa (s tem, kar se je v Novi zavezi zgodilo). Vstajenje vso stvar rešuje in daj križu drugačno vrednost, moč in vsebino.

Že Jezus v Mt 10,34 pravi, da ne prinaša mir, ampak meč, ker pač ne gre drugače. Človeštvo je takšno, da ne gre drugače.

Pavel je globoko spoznal in sprejel modrost – jarem križa. Oklenil se ga je, kakor se ga je oklenil Kristus. Janezov pasijon, za razliko od sinoptikov, ne poudarja toliko Jezusovega trpljenja, ampak v njem ves čas deluje misel na vstajenje. Tudi Pavel v svojem oznanjevanju bolj poudarja ta vidik. Stalno gleda preko, vidi čez, vidi razlog.

1 Kor 1,22 Judje zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija …
1 Kor 2,2 Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa in sicer križanega.
2 Kor 12,10 Vesel sem torej slabosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten. Ta svet potrebuje sol. Vse to kar Pavel našteva je sol, ki je sama po sebi grenka in neužitna. Vendar, če hrana ni soljena ni dobra in jo izpljunemo. Gal 2,19-20 Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.
Ef 2,15-16 Vzpostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom …
Flp 2,8 In je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu.
Flp 3,8 Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti.
Flp 3,18 Nekateri živijo kot sovražniki Kristusovega križa.
Heb 12,2 Upiramo oči v Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega prestola.

Naravna podlaga za sprejem križa ni privlečena čez morje ali z neba, ampak se nahaja v srcu. Kakor je bila Izraelcem v puščavi dana kača in vsak, ki jo je lepo pogledal, je ostal živ, tako je tudi nam dan križ – lepo ga poglejmo in bo vse vredu.

Najboljši vzgojitelj je bolečina. Ta nas je naučila, kar je bistvenega za človeka: plemenitosti, odpuščanja, ljubezni …
Dovolj je dnevu lastna teža. Če gledamo križ predaleč, postane težak in nas lahko zlomi. Mislimo samo na današnji križ, mogoče celo samo do opoldneva ali eno uro. Pridigar nam priporoča, da ko se nam kaj težkega zgodi, pride kakšna težava, trpljenje, ne recimo najprej: Oh, kaj pa zdaj še to, ampak raje recimo: Ena manj (od vseh tistih križev, ki jih bomo v življenju nosili).

Želim vam Pavlove svetlobe, njegovega pogleda in lepega odnosa do Kristusa križanega.

sMT