11.11.2007

Proti trgovanju z ljudmi

Izjava za javnost Mednarodne mreže redovnic in redovnikov proti trgovini z ljudmi.
Institute of Maria SS Bambina Rome, 19. oktober 2007

Od 15. – 20. oktobra je v Rimu potekal seminar o boju proti trgovanju z ljudmi, ki ga je organizirala Unija višjih redovnih predstojnic Italije in Sveti sedež. Udeležila se ga je tudi s. Andreja Čakš in na njem prestavila razmere v Sloveniji.

Prispevek s. Andreje Čakš: več

Izjava

Uvod

Na prvi mednarodni konferenci o trgovanju z ljudmi so se v Rimu zbrale katoliške sestre iz 26 držav in vseh celin. Po statistikah je po svetu 800 kongregacij in preko 1 milijon katoliških sester. Predstavnice na konferenci so se zavezale, da uporabijo svoje osebje, vire in zgodovinsko zavezanost ljudem, ki živijo v revščini, da bi izkoreninili trgovanje z ljudmi -sodobno obliko suženjstva. Za javnost dajejo naslednjo izjavo.

Opredelitev

Trgovina z ljudmi pomeni novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb z uporabo grožnje, sile, prisile, prevare, zavajanja ali zlorabe moči s plačevanjem, da bi od neke osebe dosegli privolitev v nadzor nad njo z namenom izkoriščanja. Za trgovanje z otroki se štejejo že dejanja novačenja, prevoza, premestitve, dajanja zatočišča ali sprejemanja otrok z namenom izkoriščanja. Z izkoriščanjem je med drugim mišljeno spolno izkoriščanje, služabniška opravila, prisilno delo ali odstranjevanje organov. (Protokol iz Palerma)

Žrtvam

Sporočilo naslavljamo vam, ki ste bili žrtve trgovine, zlasti ženskam in otrokom: »Smo z vami, niste sami.« Borile se bomo z vami, da boste rešeni vašega suženjstva. V solidarnosti z vami bomo nastopile proti trgovcem. Spustile se bomo v boj z nepravičnimi sistemi in tistimi, ki vas izkoriščajo. Ne opustite upanja.

Trgovcem

Redovnice z vsega sveta pozivamo vas trgovce: Prenehajte z izkoriščanjem! Poglejte otroke, ženske in moške, ki jih uničujete z zlorabljanjem, telesnim in duševnim. S kršenjem njihovih osnovnih človeških pravic škodujete, zanikate in uničujete njihovo istovetnost, ime in položaj. Obsojamo takšna dejanja in prefinjene načine, ki jih pri izkoriščanju uporabljate.

Povpraševalcem in izkoriščevalcem

Pozivamo vse, ki izkoriščate ženske, otroke in moške v spolnem pridobitništvu ali prisilnem delu, da prenehate s kupovanjem ljudi. Brez vašega povpraševanja zlo trgovanja z ljudmi ne bi obstajalo. Pozivamo vas k spoznanju, da imajo vse ženske, otroci in moški enake pravice in dostojanstvo ter da s svojim povpraševanjem povzročate nepopravljivo škodo in izgubljate lastno dostojanstvo.

Vladam

Priznavamo, da imajo mnoge vlade zakone proti prekupčevanju, in pozivamo k vedno večji uveljavljanju teh zakonov. Dalje, pozivamo vlade sveta, da obravnavajo vprašanja o ekonomski neenakopravnosti, revščini in korupciji, ki vodijo v uničenje tolikih življenj. Telesno, čustveno, duhovno in psihološko mučenje milijonov ljudi, skritih po zakotnih ulicah, getih, hotelih in lokalih po vsem svetu, je kriminalna dejavnost. Pozivamo vlade, da ustvarjajo in uvedejo politiko in strogo zakonodajo, ki bo izkoriščevalce obsojala. Dobro vladanje zahteva, da se prekupčevalci ne okoriščajo z ranljivostjo drugih.

Vsem verskim voditeljem

Zahvaljujemo se vsem verskim voditeljem, ki so nas podprli v boju proti trgovanju z ljudmi. Vse verske voditelje pozivamo, da bi končali vse verske prakse in navade, ki diskriminirajo ženske in dekleta in tako prispevajo k držam spolne neenakosti, na katerih temelji rast trgovanja z ljudmi v sedanjem svetu.

Spodbujamo vse verske voditelje, da javno obsodijo nepravičnost in nasilje nad ženskami, otroki in moškimi, ki jih izkoriščajo ali uporabljajo za prodajo organov. Spodbujamo vas, da brez prizanašanja uporabite svojo pastoralno odgovornost, da branite in pospešujete človeško dostojanstvo oseb, ki jih te oblike suženjstva izkoriščajo.

Ljudem dobre volje

Spodbujamo vse ljudi dobre volje, da odprete žrtvam svoja srca in si prizadevate za spremembo temeljnih vzrokov trgovanja z ljudmi - revščina, spolna neenakopravnost, diskriminacija, pohlep in korupcija. Vsako majhno dejanje, s katerim povrnemo dostojanstvo dragi osebi, koristi dostojanstvu vsakega od nas. Naše upanje sloni na viziji človeštva, ki daje čast načelu, da nobena ženska, otrok ali moški ni potrošniško blago. V zaupanju v Božjo ljubezen vas prosimo, da se nam pridružite v molitvah in dejavnostih, da bi izkoreninili to socialno in moralno zlo.

s. Andreja Čakš

Trgovanje z ljudmi v Sloveniji: prispevek s. Andreje Čakš na seminarju.

sMT