18.03.2007

Preroštvo v današnjem svetu

Vrhovna svetovalka, s. Žofia Daniščakova (doma iz Slovaške), ki v vrhovnem vodstvu v Parizu zastopa slovanske province (3 poljske, slovaško, slovensko ter pokrajino Kosovo-Albanija), se je skupaj z našimi sestrami udeležila letnih duhovnih vaj v Voloskem, da bi tudi na ta način izpopolnjevala učenje slovenskega jezika. Pred vrnitvijo v Pariz pa je v provincialni hiši v Šentjakobu pripravila predavanje za sestre do 30. leta poklica na temo Preroštvo v današnjem času.

folder

Kdo je prerok?
Prerok je človek, ki govori v imenu Boga, je obdan z božjo avtoriteto in ga navdihuje Sveti Duh (2Pt 1,21).
V Svetem pismu se tematika o preroku ne omeji na pomen nekoga, ki napoveduje prihodnje dogodke, ampak na splošno označuje tistega, ki govori v Božjem imenu (namesto Boga). Prerok je predvsem Božji govornik (Jer 1,7-9).

Kakšno je prerokovo poslanstvo?
Poslanstvo prerokov je, da razodenejo ljudem Božje misli in njegov načrt (Am 3,7; Ef 3,5). Bog jih pokliče zato, da:
- razodenejo ljudem njegovo postavo in njegovo voljo (Ezr 9,10-11; Jer 7,25-26);
- kličejo h kesanju (Zah 1,4; 2 Kr 17,13);
- oznanjajo rešenje (Apd 10,43; 1 Pt 1,10);
- poučujejo, vzpodbujajo in tolažijo verne (1 Kor 14,3);
- oznanjajo Božjo sodbo (Apd 21,10-11; Raz 1,1).

Prerok ni v prvi vrsti tisti, ki napoveduje prihodnost, temveč:
- prerok je tisti, oziroma tista, ki s svojim vedenjem (obnašanjem) omogoča, da Bog postane viden;
- prerok je tisti, ki posreduje Božjo voljo za dobro ljudi;
- prerok je tisti, ki odpira in pripravlja boljšo prihodnost;
- prerok je tisti, ki poučuje, vzpodbuja in tolaži.

Sveto pismo je v svojem bistvu preroško, ker razodeva načrt, ki ga ima Bog z ljudmi in s človeštvom (2 Pt 1,19-21).

Pri našem delu in razmišljanju smo se ustavile tudi pri naših Konstitucijah (pravilih), za katere pravi sv. Vincencij, da so evangelji, prirejen posebej za hčere krščanske ljubezni. Tudi tu najdemo nekaj členov, ki se nanašajo na predmet preroštva. Členi, ki govorijo o Božjem načrtu z Družbo hčera krščanske ljubezni in njenem poslanstvu: K 1 a; K 10 a; K 17 c; K 24 b,c; S 11.

Posvečeno življenje je nujno preroško. Apostolska spodbuda o posvečenem življenju govori o preroštvu posvečenega življenja v členu 84: » Sinodalni očetje so zelo poudarjali preroški značaj posvečenega življenja.« »Tisti, ki sledijo evangeljskim svetom, predlagajo tako rekoč »duhovno terapijo« za človeštvo, ker zavračajo malikovanje ustvarjenega in delajo živega Boga na nek način vidnega« (PŽ 87).

V apostolski spodbudi PŽ 85 je podčrtana pomembnost posvečenega življenja v skupnosti. Bratsko življenje je samo po sebi dejavno preroštvo v družbi, ki včasih, ne da bi se zavedala, globoko hrepeni po bratstvu brez meja.

Ko se izraelsko ljudstvo znajde v stiski (lakota, vojno obleganje, suženjstvo), ga preroki spominjajo, da jih Bog kljub temu ljubi in da jih ne bo zapustil, če se bodo vrnili k njemu. Daje jim torej sporočilo upanja. V vsakem obdobju Bog išče navdušenih pričevalcev, ki bi posredovali njegovo besedo. Vsakemu človeku je dal spodobnost, da lahko postane prerok. Daje nam svojega Duha.

Na žalost so se vedno našli ljudje, ki so prerokovali, ne da bi jim Bog govoril, zaradi lastne ambicije ali da bi ugajali kralju. Že peta Mojzesova knjiga jih odkriva (5 z 18,20-22), nato Jer 23; Ezk 13.22,28. Jezus nam je to napovedal: »Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki, ki bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene« (Mt 24,24). Današnji svet potrebuje prerokov in zato jih tudi išče in to tako močno, da sledi kakršnim koli, tudi lažnim prerokom, ki računajo s to duhovno praznino. Lažni preroki, ki iščejo predvsem, da bi se jim streglo in ne da bi stregli; lažni preroki, ki povzdigujejo človeško samovšečnost; lažni preroki, ki obljubljajo neresnično prihodnost.

Ubogi so pogostno žrtve lažnih prerokov. Naše Kostitucije nas opogumljajo, da odgovorimo na klice Cerkve in na potrebe ubogih (K 12 b; K 17 b; K 24 b,c,d,e; S 8,9).

V popoldanskem delu po skupinah smo odgovarjale na dve vprašanji: Kakšne so oblike revščine v naši deželi in kako lahko me pomagamo ubogih.

Oblike revščine: brezcijnost in pomanjkanje smisla življenja, razbite družine, nasilje v družinah, zapostavljanje žena, odvisnosti (alkohol, droge…), aktivizem, pomanjkanje vere, pomanjkanje smisla za stanovitnost in zvestobo, brezposelnost, nepočlovečena tehnika, osamljenost, depresije…

Kako lahko me pomagamo kot prerokinje: da poskušamo biti glas neslišanih; da poznamo zakonodajo in tako lahko pomagamo ubogim do njihovih pravic; da smo pričevalke zvestobe; da vzgajamo za odgovornost; da damo jasno besedo o tem, kakšne so posledice določenega obnašanja in početja…

V vsej zmedi, ki danes vlada, moramo ponovno pregledati lestvico vrednot. »Pravo preroštvo izhaja od Boga, iz prijateljstva z njim, iz pozornega poslušanje njegove besede v najrazličnejših zgodovinskih okoliščinah« (PŽ 84). Pustimo se oblikovati Božjemu Duhu. Bog želi, da je vsaka hči krščanske ljubezni prerokinja. Naš svet potrebuje prerokov. V tej novi kulturi, kjer je toliko težav, so potrebna življenja, ki presenečajo, ki odpirajo nove poti in predlagajo rešitve v vidnem in zaupljivem jeziku. Naj to srečanje zaključimo na poseben način in sicer, da se bomo vrnile v naše skupnosti z močno odločitvijo: Želim biti prerok, prerokinja za Boga pri ubogih.