03.06.2006

Molitev večne devetnevnice

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
- Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo.
- In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo: Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  • O Marija, brez madeža spočeta,
  • prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!
    (Navedemo zahvale in prošnje.)

Pesem

Molimo: Gospod Jezus Kristus, ki si izbral, kar je slabotno pred svetom, da dovršiš svoja največja dela, da se ne more hvaliti pred teboj noben človek, in ki si hotel, da je bila sveti Katarini Labouré razodeta čudodelna svetinja, da bi se tako bolj in povsod razširjala vera v brezmadežno spočetje tvoje božje Matere, daj, prosimo, da bi tudi mi polni iste ponižnosti proslavljali to skrivnost z besedo in dejanjem. Amen.

Vsi: Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in mati, k tebi prihajamo in pred teboj vzdihujoči grešniki klečimo. Nikar ne zavrzi, o mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

Pesem

Vsi: Brezmadežna Devica Marija, mati našega Gospoda Jezusa Kristusa in mati Cerkve, neomajno zaupamo v tvojo materinsko pomoč, ki jo razodevaš po čudodelni svetinji. Kot ljubeči otroci, te zaupno prosimo, da nam in vsem tistim, ki ti jih danes priporočamo, izprosiš milosti in dobrot, ki jih pričakujemo od tebe.

(Kratek premor: vsak izrazi tiho svoj poseben namen.)

Ti veš, da morajo biti naša srca čisto svetišče tvojega Sina. Daj nam velikodušno srce, ki se v nežnem sočutju razdaja trpečim in zapuščenim; zvesto srce, ki ne pozabi na nobeno dobroto in se ne spominja nobene hudobije, krotko in ponižno srce, ki ljubi, ne da bi pričakovalo plačilo. Izprosi nam tudi duha molitve in pokore, da bomo zopet prejeli, kar smo z grehom izgubili, in da bomo končno dosegli blaženi kraj, kjer si ti Kraljica angelov in ljudi. Amen.

Pesem

Posvetimo se Materi Božji čudodelne svetinje

Deviška božja Mati, brez madeža spočeta, tebi, Gospe čudodelne svetinje, se izročamo in posvetimo. Naj bo čudodelna svetinja za vsakogar izmed nas resnično znamenje tvoje ljubezni in trajen opomin naših dolžnosti do tebe. Daj, da ostanemo pod tvojim varstvom in v milosti tvojega Sina, dokler nosimo to svetinjo. O mogočna Devica in Mati našega Odrešenika, ohrani nas pri sebi vse trenutke našega življenja! Izprosi nam, svojim otrokom, milost srečne smrti, da bomo mogli s teboj uživati nebeško blaženost na veke. Amen.

  • O Marija, brez madeža spočeta,
  • prosi za nas, ki se k tebi zatekamo! (trikrat)

  • O Gospa moja, o Mati moja…

  • Z ljubim Sinom nas blagoslovi

  • Devica Marija. Amen.

Pesem