Bitola

Kliment Ohridski 102, 97000 Bitola

folder

Dejavnosti hiše:

  • delo na župniji
  • delo z mladimi - duhovne vaje
  • delo v domu za ostarele
  • sodelovanje pri Vincencijevi konferenci
  • sodelovanje pri Karitas
  • delitev hrane ubogim in druga pomoč
  • obiski in pomoč ljudem na domu