24.05.2006

Namen združenja

Naša posebna skrb so mladi, ki se srečujejo v okviru združenja Marijanske vincncijanske mladine – MVM. Namen združenja je, da bi v vsakdanjem življenju uresničevali evangelij po Marijinem vzoru in bili pripravljeni pomagati drugim. V Sloveniji MVM deluje v različnih krajih. Mladi se zbirajo po starostnih skupinah. Poleg mesečnih srečanj organizirajo tudi duhovno-družabne vikende ter letovanje med počitnicami.

Da se to združenje ustanovi, je želela sama Devica Marija, ko se je leta 1830 prikazala mladi sestri Katarini Laboure v Parizu.
več in slike

Marijanska vincencijanska mladina (MVM) je laiško mednarodno združenje mladih. To pomeni, da ga vodijo laiki ob duhovni spremljavi sester usmiljenk ali/in lazaristov. V Sloveniji se MVM zbira in deluje v sedmih župnijah.

Navadno so srečanja mesečna slike in so razdeljena po starostnih skupinah. Osnovnošolci se delijo v dve skupini ter srednješolci. Na srečanjih spoznavamo, kako so živeli nekateri ljudje, da so postali sveti.

Tudi naš cilj je hoditi za Jezusom, ki je oznanjal evangelij ubogim ter živeti in moliti kakor Marija. Zato na vsakem srečanju tudi molimo. Seveda ne manjka igre in petja. Na srečanjih se pripravljamo za različne dejavnosti: obisk starejših v Domu za starejše, za obisk po domovih, za dejavno preživljanje prostega časa ulične mladine, za sodelovanje pri liturgiji.

MVM želi vzbujati in poživljati tudi misijonarskega duha, zato z raznimi dejavnostmi zbiramo pomoč za misijone: s prodajo božičnih voščilnic, zbiranjem rabljenih znamk in telefonskih kartic, občasno pa se odpovemo priboljšku in denar namenimo podhranjenim otrokom v Afriki in na Madagaskarju.

Ko je oseba vsaj leto dni redno hodila na srečanja in sodelovala pri dejavnostih, je na lastno željo in v soglasju s krajevnim vodstvom lahko sprejeta med člane slike MVM. Ob tem dogodku dobi rutico, "ki naj jo spominja na njeno odločitev, da se bo trudila živeti po zgledu Jezusa in Marije".

Ob koncu šolskega leta imamo izlet slike, na katerem se srečajo vse skupine v Sloveniji. Vsako leto ga organizira druga krajevna skupina. Leta 2005 nas je povabila skupina iz župnije Šentvid pri Stični, letos pa G. Logatec. Izlet bo 24. 6. 2006.

Vsako leto je duhovno-družabni vikend za osnovnošolce in duhovne vaje slike za srednješolce. Osnovnošolci so razdeljeni v dve starostni skupini, v pomoč so animatorji.

Med poletnimi počitnicami pa bomo letos imeli že četrtič letovanje slike. Začeli smo v hribih, zdaj pa bomo že tretjič na morju. Se vidi, kje so mladi rajši.

Vsak član naj bi nosil svetinjo Brezmadežne. Kajti združenje se je začelo na pobudo Device Marije, ki jo je dala s. Katarini Labouré, med prvim prikazanjem v Parizu leta 1830. V drugem prikazanju pa ji je naročila dati kovati svetinjo po vzoru, ki ga je videla v prikazanju. V Sloveniji se je združenje začelo leta 1884, vendar je bilo po 2. svetovni vojni prepovedano. Ponovno smo z njim začeli leta 1997.


Več na ...