25.01.2017

Otvoritev 400-letnice vincencijanske karizme v Mengšu

Milostni čas visokega jubileja smo v naši skupnosti začeli na praznik spreobrnjenja sv. Pavla 25. januarja. Na ta dan smo imeli več razlogov za slavje. Liturgično smo se spominjali čudeža spreobrnjenja Pavla, ki je v svoji gorečnosti preganjal Cerkev, misleč da dela prav. Po Božjem klicu in spreobrnjenju je postal apostol narodov in veliki oznanjevalec Kristusa - Božjo moč in Božjo modrost.

Praznik nam je ponujal Božjo besedo, ki govori o spravi in edinosti, saj smo ta dan končali osmino za edinost kristjanov, ki je v tem letu potekala pod geslom: »Kristusova ljubezen nas priganja«. Zelo nam je poznano to besedilo iz drugega pisma Korinčanom (5, 14), saj je to geslo naše Družbe.

Tretji razlog za veselje in zahvaljevanje Gospodu je bil začetek praznovanja 400 obletnice vincencijanske karizme, saj smo v naši skupnosti ta jubilej odprli na omenjeni dan. Naš hišni duhovnik, g. Drago S. je vse troje lepo vpletal v sv. mašo in nas spodbudil s pridigo. Besedilo nagovora je črpal iz božje besede in predloge, ki je bila pripravljena v brošuri za zadnji dan Tedena molitve za edinost kristjanov 2017. Spodbudno pridigo želim deliti z vami.

»Kristusova ljubezen nas priganja«. Spravljeni z Bogom lahko to uresničimo. Sveto pismo je knjiga upanja in kdor ga bere, najde v njem neusahljive vrelce upanja. Govori nam o tem, da je svet v dobrih rokah, ker je v Božjih rokah. Bog je gospodar zgodovine, on ima končno vse niti v rokah, ne ljudje. Bog izvršuje svoj načrt odrešenja, načrt modrosti in ljubezni, ki ga človeška hudobija ali slabost ne moreta prekrižati. Stara in Nova zaveza prinašata čudovita preroška besedila o upanju. Eno najlepših smo prebrali danes. Prerok Mihej napoveduje mesijanske čase, ko bodo »ljudstva svoje meče prekovala v lemeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več vzdignil meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja. Sedeli bodo vsak pod svojo trto in pod svojo smokvo in nihče jih ne bo strašil«. Še bogatejše so Janezove besede o novem nebu, novi zemlji in novem Jeruzalemu, nebesih, ko bo Bog obrisal vse solze, ko smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več.

Še divjajo vojne in nasilje po vsem svetu. Vendar pa že na tem svetu obstajajo oaze miru, lepote in harmonije, kjer doživljamo predokus nebeškega Jeruzalema. Vsi vemo, da nam takšna doživetja omogoča tudi glasba, zlasti cerkvena glasba. Komu še ni kakšna prelepa cerkvena pesem priklicala solze v oči? Koga ni pretresla in ganila do srca?

Pa ne mislimo samo na tisto glasbo, ki prihaja preko ustnic iz vernih src, ali preko instrumentov talentiranih umetnikov – gre za glasbo božjega usmiljenja in ljubezni, ki se že 400 let razliva po vsem svetu – po poklicanih, posvečenih in poslanih udih vincencijanske družine – ki že 400 let spreminja meče v lemeže in orje trdo ledino človeških src in v njih seje semena Božje besede – ki že 400 let z deli usmiljenja polaga kamen na kamen in gradi novo nebo in novo zemljo – ustvarja prebivališče Boga med ljudmi, briše solze z oči in lajša žalovanja, vpitja in bolečine – odganja temino smrti in vse dela novo. Že 400 let kot Marija Magdalena prihaja h grobu mrtvega Kristusovega telesa – da v srcu zasliši besedo: »Kaj jokaš – pojdi in sporoči – vstal sem živim!« - in potem to novico in moč vstajenja, novega življenja podarja ranjenim, bolnim revežem in siromakom.+

To je peti evangelij – kakor hočete – 5. evangelij – kot beseda oznanjevanja, ali pa péti evangelij – kot pesem življenja. Prav je, da »priznavamo Kristusovo bogastvo in dela njegove moči v življenju Vincencijevih, ki pričajo za Kristusa, ... kajti Bog je vedno čudovit in občudovanja vreden v svojih delih«. Hvaležne smo Bogu za g. Draga, ki nas vsako jutro pri sv. maši spodbuja z mislimi naših ustanoviteljev in nam v jubilejnem letu pomaga poglabljati in živeti našo karizmo.

V 400. letu vincencijanske karizme se bomo kot skupnost potrudile k poglabljanju duha Družbe in k duhovni rasti. Sklenile smo, da bomo pred najsvetejšim vsak teden premišljevale nauke in priporočila naših ustanoviteljev. Otrokom pri verouku v naši župniji Mengeš bomo veselo oznanjevale velika dela, ki nam jih je storil Bog. Skupina sester bo šla s pripravljeno katehezo o vincencijanski karizmi k vsaki veroučni skupini in pri veroučni uri predstavila našo Družbo in poslanstvo. Tudi vernikom v župniji Mengeš bomo spregovorili o tem visokem jubileju, po dogovoru z župnikom v postnem času med sv. mašo. Povabili jih bomo naj praznujejo z nami in se navdihujejo z dobrodelnostjo karizme sv. Vincencija.

Pred nami je milostno jubilejno leto, ki nas bo duhovno bogatilo. To bogastvo želimo širiti in deliti z vsemi, s katerimi sodelujemo in katere srečujemo.

s. Ljubica Jozić ml., HKL