05.06.2006

Dejavnost ustanove

Dejavnost ustanove ANIN SKLAD je prednostno namenjen družinam:
- da bi bile številčnejše;
- da bi se več staršev odločalo za 3. in 4. otroka;
- da bi bile številčnejše družine v družbi bolj razumljene;
- da bi se med seboj spoznavale in se podpirale;
- da bi se pospeševal pozitiven odnos do zdravega družinskega živlenja;
- da bi bilo javno "ozračje" naklonjeno družinskim vrednotam;
- da bi bile družine z več otroki obravnavane prednostno...

ANIN SKLAD je torej dobrodelan, nevladna, neprofitna in nepolitična ustanova. Konec leta 1998 so jo ustanovili slovenski redovniki in redovnice. Njen namen in poslanstvo je materialna in duhovna pomoč ter osebno spremljanje družin, ki si želijo otroka oziroma enega otroka več, pa so v kakršnikoli stiski.

V Sloveniji se srečujemo z dejstvnom, da število rojstev zaskrbljujoče upada. Anin sklad si prizadeva pomagati staršem pri načrtovanju in uresničevanju srečnih in večjih družin.

Kot nevladna in neprofitna ustanova Anin sklad nima zagotovljenih rednih virov prihodkov. Sredstva pridobiva s pomočjo sponzorjev, donatorjev ter z darovi posameznih podpornikov, ki jih skrbi usoda slovenskega naroda.