Vincencijev dan v Šentjakobu

V soboto, 24. septembra 2022, smo se v Šentjakobu ob Savi zbrali na Vincencijem dnevu člani različnih vej Vincencijanske družine. Srečanje se je začelo z zbiranjem ob čaju, kavi in prigrizku. Imeli smo čas za pozdrave in krajši klepet. Molitvena ura v župnijski cerkvi, ki je bila prepletena z mislimi sv. Vincencija nas je uvedla v praznovanje. Po njej je s. Barbara Šelih, HKL v svojem nagovoru z naslovom Odgovor sv. Vincencija Pavelskega na krizne razmere naš pogled usmerila v preteklost – čas sv. Vincencija in v sedanjost. Zaradi pandemije Covid-a 19 in vojne v Ukraijini se marsikdo sprašuje, kaj bo prinesel čas. Sv. Vincencij se je s sodobniki soočal z različnimi epidemijami, zlasti kugo, vojnami, lakoto … Njegov odgovor in odgovor njegovih sodelavcev je bila dejavna krščanska ljubezen. Tudi naš odgovor naj bo takšen!

Okusno kosilo (Hvala Domu sv. Jožef iz Celja!) na sestrskem dvorišču je bila priložnost za daljši klepet. Okrepljeni smo se vrnili v župnijsko cerkev, ker so svoje delo in poslanstvo preko pričevanj predstavili sodelavci Zavoda Živ!m in tisti, ki so se na zavod obrnili za pomoč. Skupno obhajanje svete evharistije, ki jo je ob somaševanju sobratov vodil vizitator lazaristov g. Robert Petkovšek, nas je povezalo z vso Vincencijansko družino v Sloveniji in po svetu. Bog bodi slavljen za bogat dan!