Pismo generalnega superiorja g. Tomaža Mavriča za praznik sv. Vincencija Pavelskega

Rim, 19. septembra 2022

PRAZNIK SVETEGA VINCENCIJA PAVELSKEGA

Prehod od strukture Vincencijanske družine h gibanju Vincencijanske družine

Centri za vincencijansko duhovnost in vzgojo po svetu

Vincencijanski družini po svetu

Drage sestre in dragi bratje!

Milost in mir Gospoda Jezusa naj bosta vedno z nami!

Bliža se praznik svetega Vincencija, ki uradno pade na 27. september, vendar lahko zaradi krajevnih okoliščin praznovanje poteka na kak drug dan, da se ga lahko udeleži več ljudi.

Ponovno so omogočena zbiranja, kar nam je v veselje in spodbudo, saj lahko spet pričujemo kot družina, kot verni ljudje, s sodelovanjem pri evharistiji in drugih praznovanjih, ki jih je še pred letom dni preprečevala pandemija. To je dodaten razlog, da združimo vse svoje moči in talente, da bo to praznovanje svetega Vincencija nepozabno po zadnjih nekaj letih, ko so bila srečanja zelo omejena ali prepovedana.

Pravzaprav se ves mesec september imenuje vincencijanski mesec. Glede na strukturo in program Vincencijanske družine v posamezni državi se lahko ves mesec vrstijo različni dogodki, srečanja in pobude. To lahko vključuje dneve premišljevanja za mlade, ki razmišljajo o poklicu v posvečeno življenje ter pobude za vzgojo in dobrodelnost, za poglabljanje naše vincencijanske duhovnosti in karizme. Povabimo tudi druge osebe, ki morda ne poznajo sv. Vincencija Pavelskega in drugih svetnikov, blaženih in Božjih služabnikov Vincencijanske družine, da prek naših besed in dejanj odkrijejo našo vincencijansko duhovnost in karizmo.

Letošnje pismo za praznik svetega Vincencija nosi naslov: Prehod od “strukture Vincencijanske družine” h “gibanju Vincencijanske družine” ter Centri za vincencijansko duhovnost in vzgojo po svetu.

Pred kratkim so se mednarodni voditelji različnih vincencijanskih družb posvečenega življenja in laiških združenj začeli srečevati vsako leto, da bi vzpostavili tesnejše odnose in sodelovanje, saj pripadajo skupini z isto duhovnostjo in karizmo, čeprav je vsaka ohranila svojo posebnost in edinstvenost. To skupino so začeli imenovati “Vincencijanska družina” in jo simbolizirali z drevesom s številnimi vejami. Deblo drevesa s koreninami predstavlja našo skupno vincencijansko duhovnost in karizmo, vsaka veja pa predstavlja določeno družbo ali združenje. Zato pogosto uporabljamo besedo “veje” in imamo pri tem v mislih čudoviti simbol drevesa.

Vincencijanska družina, to lepo drevo, se je z leti razvila in še vedno raste. Ko odkrijemo nove družbe in laiška združenja, ki živijo in uresničujejo vincencijansko duhovnost in karizmo, jih povabimo, naj se pridružijo Vincencijanski družini in dodajo novo vejo temu drevesu, ki je vedno večje.

Povezovanje skupin za skupno služenje, ne glede na njihov izvor, je del vincencijanskega izročila. Poglejte uvod v Pravila za gospe krščanske ljubezni na dvoru:

Družba gospa krščanske ljubezni bo ustanovljena v čast našega Gospoda in njegove svete Matere ter žená, ki so Gospodu sledile in dajale vse potrebno njegovi osebi, njegovi druščini in včasih skupinam, ki so mu sledile – ter ubogim, v varstvo in pomoč družbam krščanske ljubezni v Glavni bolnici (Hôtel-Dieu), najdenčkom, kaznjencem, deklicam gospe Poulaillon in Lestang, revnim služabnicam krščanske ljubezni v župnijah, Magdaleninim hčeram in vsem dobrim delom, ki so jih v tem stoletju ustanovile ženske. (Coste XIII, 821)

V zadnjem času so se v številnih državah Srednje in Južne Amerike začele pojavljati tako imenovane vincencijanske bratovščine, kot so bratovščine vincencijanskih odvetnikov, vincencijanskih učiteljev, vincencijanskih prevajalcev, vincencijanskih strokovnjakov na področju komunikacije itd. Zbirajo druge osebe, ki živijo isto duhovnost in karizmo ter čutijo, da so del Vincencijanske družine. Združuje jih služenje ubogim.

Trenutno obstaja 165 strukturiranih skupin ženskih in moških družb in laiških združenj. Poleg tega je veliko takih, ki jih priteguje in navdihujejo sv. Vincencij Pavelski in drugi svetniki, blaženi in Božji služabniki Vincencijanske družine, vendar uradno ne pripadajo nobeni od njenih vej. Vincencijeva duhovnost in karizma jih privlačita prek knjig, člankov, interneta, radia, televizije in družbenih sredstev obveščanja. Želijo poglobiti svoje znanje o vincencijanskem načinu razmišljanja, govorjenja in življenja ter tako postati dejavni udeleženci v duhu svetega Vincencija Pavelskega, ki imajo pravico, da se imenujejo “vincencijanski”. Mnogi, ki ne pripadajo nobeni skupini, s svojim življenjem in služenjem, z mišljenjem, govorjenjem in delovanjem že poosebljajo vincencijanskega duha in karizmo. Vidim, da se Vincencijanska družina in to čudovito vincencijansko drevo nenehno razvijata v nekaj, kar postaja nekakšno “gibanje Vincencijanske družine”.

Katera orodja lahko uporabimo ali jih že uporabljamo, da ponudimo duhovna srečanja in tečaje vincencijanske vzgoje strukturiranim skupinam in tudi ljudem, ki ne pripadajo nobeni skupini Vincencijanske družine ter jih dejavno vključimo v različne projekte in pobude znotraj Vincencijanske družine?

V mnogih pokrajinah po svetu je to že uresničeno ali pa to postopoma postaja. Učitelji, profesorji, družine študentov vincencijanskih šol in univerz, nekdanji diplomanti teh različnih ustanov, osebje bolnišnic in zdravstvenih centrov, drugi zaposleni in njihove družine, socialni delavci, župljani vincencijanskih župnij in posamezniki – prek različnih komunikacijskih sredstev ali drugače spoznavajo vincencijanski slog. Mednarodna spletna stran Vincencijanske družine famvin.org že ponuja številna orodja na področju vzgoje v vincencijanski duhovnosti in karizmi. Podobno tudi druge spletne strani Vincencijanske družine ponujajo podobne vire za vzgojo prek družabnih medijev vsakomur na katerem koli koncu sveta.

Številne ženske in moške družbe usposabljajo v svojih ustanovah laiško osebje, ki nadaljuje z vincencijanskim duhom in karizmo. Ko sestre, bratje in duhovniki zapustijo šolo, univerzo, bolnišnico, zdravstveni center itd., bodo laiški sodelavci pripravljeni nadaljevati izobraževalne, zdravstvene in socialne storitve v skladu z vincencijanskim izročilom.

Poleg vseh zgoraj omenjenih ljudi obstaja še veliko drugih skupin ali oseb, ki živijo vincencijansko duhovnost in karizmo, vendar niso vedno povezani z Vincencijansko družino, s tem čudovitim drevesom! Kako jim lahko pomagamo?

To je drugi del letošnjega naslova za praznik svetega Vincencija, da bi v različnih državah sveta, kjer je prisotna Vincencijanska družina, organizirali “Vincencijanske centre za duhovnost in vzgojo”. V nekaterih državah takšni centri že obstajajo ali pa različne veje že nudijo tečaje na tem področju.

S stiki z obstoječimi središči bi lahko izvedeli, kakšno gradivo je na voljo celotni Vincencijanski družini. Nato bi lahko povabili druge države in regije, da odprejo vincencijanske centre za duhovnost in vzgojo tam, kjer jih še ni, in bi delili bogato gradivo, ki je že pripravljeno za take centre.

Sv. Vincencij je poudaril, da je treba biti usposobljen za usposabljanje drugih, ko je nekemu sobratu dejal:

Hvalim Boga za število duhovnikov, ki vam jih škof iz … pošilja. Ne bo vam jih manjkalo, če se boste potrudili, da jih boste vzgojili v pravem duhu njihovega poklica, ki je predvsem v notranjem življenju ter v opravljanju molitve in kreposti; kajti ni dovolj, da jih naučite petja, obredov in nekoliko morále; glavno je, da jih vzgajate k trdni pobožnosti in predanosti. In zato, gospod, moramo biti prvi, ki bomo s tem napolnjeni, saj bi bilo skoraj nekoristno, če bi jim dajali navodila, ne pa tudi zgleda. Biti moramo polni bazeni, da bodo naše vode tekle, ne da bi se izčrpale, in imeti moramo duha, za katerega želimo, da bi ga imeli, kajti nihče ne more dajati tistega, česar nima. (Coste IV, 596-597)

Izvršni odbor Vincencijanske družine bo to temo obravnaval novembra letos na letnem srečanju v Rimu.

Vse mednarodne, nacionalne in regionalne voditelje strukturiranih vej tega čudovitega drevesa, ki je Vincencijanska družina, bi rad spodbudil, naj povabijo čim več članov bratovščin in sodelavcev, ki ne pripadajo nobeni posebni skupini, da se udeležijo različnih dogodkov, ki bodo organizirani v različnih deželah v mesecu septembru.

Hvala, da nam boste poslali fotografije in videoposnetke različnih praznovanj, ki ste jih organizirali v tem vincencijanskem mesecu septembru, ali pa kratke članke o njih na ta dva elektronska naslova, mi pa bomo skušali posredovati informacije po različnih sredstvih obveščanja.

Javier Fernández Chento: chento@famvin.org

Hugo Marcelo Vera, CM: nuntia@cmglobal.org

Naj Naša Gospa čudodelne svetinje, sveti Vincencij Pavelski ter vsi svetniki, blaženi in Božji služabniki Vincencijanske družine posredujejo pri Jezusu za vse nas!

Vaš brat v svetem Vincenciju,

Tomaž Mavrič CM

generalni superior