Odprte dlani – zaključek provincialnega zbora

Pridiga provincialnega ravnatelja Pavleta Novaka – prisluhni

Odprte dlani provincialnega zbora nas vabijo, naj:

poglabljamo domačnost s Kristusom;

ustvarjamo skupnosti, kjer je mistika življenja v navzočnosti Boga med nami;

se odpiramo potrebam ubogih in gledamo Jezusov obraz v njih;

živimo v zaupanju in kljub zmanjšanim močem veselo služimo;

širimo sporočilo Brezmadežne

  Sveti Duh, ljubezen med Očetom in Sinom, prosimo te, odpri naša srca za tvoje darove: dar modrosti in umnosti, svéta in moči, vednosti, pobožnosti in strahu božjega. Pomagaj, da stopimo iz sebe, se podamo k trpečim in se močneje srečamo s teboj, z njimi in med seboj.    Naj v svet ubogih, pa tudi druga drugi prinašamo tvoje sadove: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, krotkost …   To prosimo na priprošnjo  sv. Vincencija in sv. Ludovike, naših svetih in blaženih ter Božjih služabnikov vincencijanske družine. Amen.  

O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.  
Efata (himna zbora)
Prisluhni
Efatá, odpri se nebo,
odpri se oko in srce.
Efatá, naj vidimo kod,
naj vidimo, kam vodiš nas.  

Stopi ven iz svoje udobnosti,
stopi iz sebičnosti.
Stopi ven iz hiše varnosti,
širi meje milosti.
Efatá …  

Podaj se k tistim, ki obupujejo,
podaj se k tistim, ki sami so.
Podaj se k bolnim in trpečim,
podaj se k mladim, ki iščejo.
Efatá …  

Srečaj se s trpečim svetom,
srečaj se v ponižnosti.
Srečaj se v globini duše,
moli z njimi, ki so tu.
Efatá …  Gospod!