3. glas s provincialnega zbora 2020

Tretji glas s provincialnega zbora 2020 – PDF

Sreda, 23. 9. Dan smo spet začeli s sveto mašo, ki jo je daroval naš kardinal dr. Franc Rode. Letos obhaja svoj biserni jubilej duhovniškega posvečenja, prav danes pa je praznoval tudi rojstni dan. Z njim sta somaševala provincialni ravnatelj Pavle Novak, ki mu je izrekel pozdravne besede, in njegov tajnik, slovaški lazarist Sergej Pavliš. V homiliji je g. kardinal lepo spregovoril o tem, kako je sv. Vincencij odgovarjal na klice ljudi časa, v katerem je živel. Njegov odziv na takratno revščino se ujema s klicem papeža Frančiška danes, naj gremo  kristjani in še posebej posvečene osebe na obrobja: k tistim, ki so zapostavljeni bodisi zaradi revščine, neizobraženosti, bodisi ker so podlegli drogam ali drugim zasvojenostim, bodisi da jih tarejo razne skrbi … Na obrobju so tudi tisti, ki trpijo največjo revščino, tj. duhovno, ker so  brez upanja, brez Boga. Sv. Vincencij danes postavlja pred nas veliko izzivov: Najmočnejši je ta, da smo v Božjih rokah,  da Bog neizmerno ljubi uboge, da je ljubezen neskončno iznajdljiva in da nam ne sme ugajati nič, razen kar je v Kristusu Jezusu.              

V imenu vseh sester je biseromašnika pozdravila s. Barbara Šelih in se mu prisrčno zahvalila za njegov doprinos vesoljni in naši domači Cerkvi. Pri zajtrku se je zadržal z nami v domačem pogovoru. Med dnevom so se izmenjavali delo v majhnih skupinah in na plenarnih sejah, kjer smo se ob petih izzivih delovnega dokumenta in sinteze odgovorov hišnih zborov odločale, katere bomo zadržale za provinco in katere posredovale v tajništvo materne hiše za obravnavo na občnem zboru.      
Hvaležne smo vsem sestram provincialne hiše, zlasti kuharicam, ki tako lepo skrbijo za nas. Brez njih ne bi šlo …      

Četrtek, 24. 9. God bl. Antona Martina Slomška. Pri obhajanju sv. evharistije je bil z nami vizitator MD g. Franci Rataj. Pri razmi-šljanju o temi naših zborov nas je spomnil na Marijo, ki ni znala le slišati stiske ljudi, ampak je bila najprej in vedno pozorna na Božji glas. Pri delu smo se lotili obravnave provincialnih zadev. Čutimo, da je po vaših molitvah z nami Božji blagoslov in se vam za molitveno podporo še priporočamo.

»Danes je tudi ‘skupen dom’, kar je naš planet, treba nujno po-praviti in ga zavarovati za trajnostno prihodnost.  (Papež Frančišek)

Skupina za obveščanje

Pridiga vizitarorja Franca Rataja – prisluhni

Četrti dan: