10.06.2006

Obiskal nas je kardinal Rode

10.06.2006: Šentjakob

V soboto 10. junija 2006 je sestre v provincialni hiši v Šentjakobu v jutranjih urah obiskal g. kardinal dr. Franc Rode s svojim tajnikom msgr. Blažem Jezerškom.

folder

V hiši je prav te dni tečaj za sestre z 10 do 25 let poklica. Poleg teh in domačih sester je k sv. maši prišlo še več sester iz bližnjih skupnosti. Z g. kardinalom so somaševali: msgr. Blaž Jezeršek g. ravnatelj Jože Zupančič, hišni superior gg. lazaristov v Šentjakobu dr. Drago Ocvirk in g. Drago Svetko.

V kratkem nagovoru pred sv. mašo je spregovoril g. Ocvirk, da je dr. Franc Rode kot nekak vizionar (jasnovidec) vedno znal že vnaprej razbrati znamenja časov. Tako upa, da bo danes v svoji pridigi tudi nam vizionarsko spregovoril o njih in da jim bomo znali prisluhniti.

Povzetek pridige g. kardinala:
Berilo, evangelij in navzočnost sester, ki so na tečaju, daje snov za današnjo pridigo. Vendar bi potem pridiga postala predolga, je rekel g. kardinal. Zato bo podelil z nami misli iz berila in evangelija.
Berilo. - Ostareli sv. Pavel piše svojemu mlademu učencu Timoteju, da je zanj prišel čas razveze, čas odhoda, da je dobojeval dober boj, vero ohranil. Učenca Timoteja pa opozarja, da bodo v vseh časih ljudje, ki zdravega nauka ne bodo prenesli in si bodo za čehljanje ušes izbirali lažne učitelje. Vendar naj on vztraja in oznanja resnico, Božjo besedo, v ugodnih in neugodnih razmerah. Že 2000 let je oznanjana Beseda. V tistih, ki so jo pripravljeni sprejeti, obrodi bogate sadove.
Evangelij. – Jezus je opazoval ljudi s svobodnim pogledom. Videl je v templju ubogo ženico, ki je vrgla neznatno vsoto, pa jo je pohvalil, ker je dala vse, kar je imela. - Tudi naše življenje je lahko tak dar Bogu. Včasih imamo občutek svoje majhnosti, revščine. A Jezusove besede dajo pogum: revni smo, a kar damo iz te svoje revščine, je pred Bogom lahko veliko. To nas vodi iz malodušnosti, ki lahko zraste ob osebni revščini in ob pomanjkljivostih v provinci ali Družbi. Vendar je v svetu veliko dobrega iskanja. Z g. Blažem lahko s svojega okna vidita na Trgu sv. Petra množice, ki prihajajo ob sredah v avdienco k papežu ali pa se zbirajo ob nedeljah pod papeževim oknom, da slišijo njegovo besedo. Tako pride papeževa beseda, oznanilo, po teh ljudeh in po medijih do konca sveta. Svet moramo gledati z določene razdalje, potem ta trenutek ni najtežji ali najlepši. Sv. Avguštin govori o hudih časih, težkih časih in pravi: kakršni smo mi, taki so časi. Vsak od nas nosi v sebi bogastvo, milost, ki bo obrodila milost v drugih. Zato ni prostora za malodušje. Vse je odvisno od nas in od Božje milosti. Revščina v nas in zunaj nas naj nas spomni na ubogo vdovo, ki je znala Bogu darovati iz svoje revščine.