22.10.2008

Družina, potrebujemo te!

Ustanova Anin sklad oktobra praznuje 10. obletnico svojega delovanja. Leta 1998 so jo ustanovili slovenski redovniki in redovnice.

Anin sklad je dobrodelna, nevladna in neprofitna ustanova, katere namen in poslanstvo je materialna in duhovna pomoč ter osebno spremljanje družin z več otroki in tistih, ki si želijo še enega otroka več, pa so v kakršni koli stiski. Danes Anin sklad vključuje 284 družin, ki imajo skupaj 1435 otrok. Najmanjša družina ima enega otroka, največja pa 13.

Med dejavnosti Aninega sklada spadajo skupna srečanja družin vsaj trikrat letno, priprava duhovnih vaj za starše, otroke in mlade, ki jih pripravljajo sestre usmiljenke skupaj z gospodi lazaristi ter materialna pomoč družinam in obiski družin. Največ sredstev za pomoč družinam Anin sklad prejema od posameznih dobrotnikov, ki se obvežejo, da bodo mesečno, dvo- ali trimesečno nakazovali določeno vsoto. Od začetnih 70 posameznikov, ki je Anin sklad podprlo v prvem letu delovanja, ga v desetih letih podpira že nekaj nad 1000 dobrotnikov posameznikov. Pomemben delež pomoči prispevajo tudi redovne skupnosti ter nekatera podjetja, ki z donatorstvom v blagu podprejo skupna srečanja družin več.

Anin sklad letno družinam razdeli okrog 120 tisoč evrov pomoči. Denarno pomoč dobiva slaba polovica družin vključenih v Anin sklad. Nekatere družine bi po njegovih kriterijih še lahko prejemale denarno pomoč, vendar za vse ni dovolj sredstev. V zadnjem času pa se vključuje tudi več mladih družin, ki si želijo predvsem srečevanja z drugimi družinami.

več o praznovanju

slike

s. Metka Tušar