27.09.2008

Prve volitve združenja MVM

Na god sv. Vincencija Pavelskega so člani Združenja Marijanske vincencijanske mladine imeli prvič volitve na narodni ravni za voditelja, tajnika in blagajnika Združenja.

Bila je tudi predvolilna kampanja, na kateri so promovirali drugega in ne sebe.

Po predhodnem »soočenju« šestih kandidatov so bile izvoljene (glej sliko):

za narodno voditeljico Saša Pečjak

za tajnico Karmen Kunc

za blagajničarko Urša Škrabec

Tomaž Pirman pa bo urejal našo internetno stran.

Letos bomo začeli z dveletno pripravo na posvetitev Mariji.

Hvala za vašo molitev in ostalo podporo. Se še priporočamo.

s. Andreja Čakš