16.03.2008

Blagoslovitev gradnje Doma svete Katarine v Mengšu

folder

Sestre smo se odločile, da v Mengšu na zemlji, kjer je stala podrtija od ostanka gospodarskega poslopja iz nekdanjih let, ki smo jo v denacionalizacijskem postopku končno dobile vrnjeno, postavimo prizidek. V tem prizidku nameravamo urediti nekaj sob urejenih tako, da bodo ti prostori primerni za nego in oskrbo. Seveda pa bo poleg bivalnih prostorov v tem prizidku tudi prostor, kjer bo stanovanje dobil tudi Gospod. Kapela je načrtovana blizu vhoda, tako, da jo bodo lahko obiskovali in v njej molili tudi ljudje iz sosedstva oz. sleherni obiskovalec naše hiše.

Začetek del smo blagoslovili ob začetku gradnje 17. marca 2008. Zidovje počasi napreduje navzgor. Predvidevamo, da bo letos pod streho, za vselitev pa bodo prostori primerni v prihodnjem letu.

Naj Gospod spremlja vse napore vseh, ki so kakorkoli vključeni v aktivnosti ob nastajanju teh novih bivalnih prostorov.

s. Katarina Jereb

sMT