03.06.2006

Molitev za matere in očete nerojenih otrok

Bog, naš Oče!
Ti ljubiš življenje, ker si življenje sámo
in začetnik vsega, kar biva in kar je.
Prosimo te za starše še nerojenih otrok.
Blagoslovi tiste, ki se svojega otroka veselijo.
Milostno se ozri tudi na matere in očete,
ki svojemu spočetemu otroku ne morejo ali nočejo pustiti živeti.
Daj jim spoznati, da je bitje, ki je spočeto pod materinim srcem,
od prvega trenutka bivanja že otrok.
Prebudi njihovo ljubezen in odgovornost do tega otroka.
Pošlji jim dobrih ljudi, ki jih bodo v njihovi stiski razumeli in jim pomagali.
Bodi blizu vsem, ki žalujejo za svojim
prezgodaj umrlim otrokom.
Ti, ki obsojaš zlo in ne grešnika, jih ozdravi njihove bolečine in krivde
ter jih sprejmi v svoj odpuščajoči objem.
Naj najdejo razumevajoče zavetje tudi v tvoji Cerkvi.
S svojo božjo ljubeznijo potolaži tudi zakonce, ki ne morejo imeti otrok,
in starše, ki se jim otrok,
čeprav zaželen, ni mogel roditi.
To te z zaupanjem prosimo
po tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu
in na priprošnjo njegove in naše Matere Marije.
Amen.