03.06.2006

Sporočilo druge strani svetinje

Pet pomenljivih slik vidimo na tej strani svetinje. Osrednja slika je velika črka M s svetim križem. Nekoliko spodaj pod križem in Marijinim imenom pa vidimo podobi Marijinega in Jezusovega srca. Kaj pa pomeni venec iz dvanajstih zvezd?

Pet pomenljivih slik vidimo na tej strani svetinje. Osrednja slika je velika črka M s svetim križem. Sveti križ nas spominja na Njega, ki je za nas, namesto nas in iz ljubezni do nas na križu umrl, da nas je rešil večne teme, večne smrti, večnega pogubljenja in nam odprl vrata nebeškega raja. Zato je sveti križ znamenje našega odrešenja. Je tudi znamenje naše vere in sidro našega upanja. Kaže nam, kako se je Kristus ves in popolnoma žrtvoval za nas in kako se mora tudi vsak izmed nas ves in popolnoma žrtvovati za Njega. Sveti križ nam je trdna opora in varno zavetje v vseh bridkostih in viharjih življenja; je romarska palica, na katero se moramo opirati vsi romarji na poti v nebesa in neusahljivi vir vseh potrebnih milosti, da moremo tja gori tudi srečno priromati.

Na svetinji Brezmadežne pa vidimo, da križ stoji na črki M. Črka M je začetna črka Marijinega imena. Na čudodelni svetinji je križ zasajen v črko M. To pomeni, da se je Odrešenik sveta rodil iz Marije, da je Marija mati križane Ljubezni. Brez nje ne bi imeli Odrešenika; brez nje bi nam križ ne bil drevo življenja.

Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. ( Jn 19, 25)
Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. (Jn 19, 27)
In nekdo mu je rekel: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj.« (Mt 12,47)
Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. (Jn 3, 17)

Nekoliko spodaj pod križem in Marijinim imenom pa vidimo podobi Marijinega in Jezusovega srca. V vseh jezikih sveta je srce drugi izraz za sprejemanje, nežnost, ljubezen. Jezus je vse življenje razodeval dobroto Božjega srca. V občestvu s svojim Očetom ljubi življenje in vse, kar zadeva življenje ljudi. Kdor sreča Jezusa, odhaja od njega bolj živ. Jezus nam zaupa. Verjame nam. Verjame, da moremo spremeniti življenje. Kljub našim nezvestobam in izdajstvom nas ne neha ljubiti. Marija je žena, doma med nami. Je obenem naša sestra in naša mati. Z vsem srcem nas ljubi. Kot mati in vzgojiteljica nas uči, naj se sprejemamo kot bratje in sestre ene družine. Obvezuje nas, da tam, kjer živimo, pomagamo pri gradnji pravičnega in bratskega sveta, kakor ga opeva v svojem Magnifikatu.

Trnova krona in meč nas opozarjata, kako zmotno bi bilo misliti, da je ljubezen nekaj lahkega. Vsaka ljubezen, če je pristna, prinese prej ali slej trpljenje, kajti težko je pozabiti nase in zapustiti samega sebe zaradi drugega.

»Čisto srce o Bog mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti«. Ps 51,12)
»Odstranim kamnito srce iz vašega srca in vam dam meseno srce«. ( Ezk 36,26)
»Človekovo srce načrtuje svojo pot, a Gospod ga vodi njegove korake«. ( Prg 16,9)
»Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce«. (Lk 12,34)

Kaj pa pomeni venec iz dvanajstih zvezd? Razlagalci Svetega pisma uče, da pomeni vseh dvanajst Izraelovih rodov. Dvanajst zvezd pomeni veselo oznanilo Cerkvi. Jezus je Cerkev utemeljil na Petru in drugih apostolih (dvanajst zvezd). Danes sklepa Jezus zavezo s slehernim od nas. Vedno kliče ljudi, naj živijo po evangeliju. Tega pa se moramo lotiti skupaj, kajti veselo oznanilo živimo v Cerkvi. Jezus je z nami na poti; računa na nas, da bomo omogočili tudi drugim, da bodo zaslišali njegovo besedo. Marija »zvezda evangelizacije«, nas spominja, da je pričevanje za Jezusa Kristusa v služenju bližnjemu iz ljubezni in brez izključevanja. Če smo pozorni in dejavni pri vsem, kar zadeva življenje ljudi, je naše poslanstvo v tem, da omogočimo vsakemu, zlasti pa najbolj ubogemu, da odkrije luč, ki je v njem.

»Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči«. (Jn 1,8)
»Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.« (Mt 5,14)
»Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5, 16)
»Razumni se bodo lesketali kakor sijaj neba. Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost.« (Dan 12, 3)