25.04.2019

Vabilo na praznovanje 100-letnice province

Pisalo se je leto 1852, ko je s. Leopoldina Jožefa Brandis, vizitatorica tedanje Graške province, pripeljala prve hčere krščanske ljubezni - usmiljenke iz Gradca v Ljubljano. Njihov zgled darovanja Bogu v služenju ubogim je skozi desetletja pritegnil v Družbo toliko slovenskih deklet, da je bila 5. aprila 1919 v Ljubljani ustanovljena samostojna Jugoslovanska provinca. Seveda so dogodku v prvi vrsti botrovale politične razmere, saj je leta 1918 propadla Avstro-ogrska, na naših tleh pa se je oblikovala nova državna tvorba Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ob tej spremembi postojanke v Sloveniji in na Hrvaškem itak ne bi več mogle spadati v avstrijsko provinco.

Število sester in razsežnost njihovega poslanstva je v teh sto letih močno nihalo. Do druge svetovne vojne je stalno naraščalo in se širilo, pod komunistično oblastjo pa so bile med letoma 1945 in 1948 sestre pregnane iz bolnišnic in drugih ustanov. S tem je bila njihova dejavnost praktično onemogočena. V poznejših desetletjih se je provinca počasi spet obnovila in živi še danes. Po razpadu Jugoslavije se je leta 1992 preimenovala v Slovensko. Leta 2010 pa je bila znotraj province ustanovljena Albanska pokrajina, ki vključuje skupnosti na Kosovu in v Albaniji.

Želimo, da bi bila prva in temeljna vsebina našega praznovanja tega častitljivega jubileja zahvala Bogu in Mariji za to našo čudovito, bogato in rodovitno zgodovino. Z njo pa pošiljamo k Bogu tudi prošnjo, da bi njegov blagoslov še naprej vel nad provinco in pokrajino danes in v prihodnosti.

Toplo vabimo vse člane vincencijanske družine kot tudi naše sodelavce in prijatelje, da praznujete z nami!

Osrednji dogodek praznovanja bo v soboto, 27. aprila 2019, v Domu sv. Jožef v Celju.

Začeli ga bomo ob 9.30 z molitveno uro v cerkvi in nadaljevali s priložnostno akademijo ob 11. uri v Kardinalovi dvorani. Po akademiji povabljeni h kosilu, pred njim in po njem bo v avli Doma možnost ogleda fotografske razstave o zgodovini province. Vrhunec praznovanja pa bo slovesna zahvalna sveta maša ob 15. uri v cerkvi, ki jo bo s somaševalci daroval kardinal g. Franc Rode. Navzoč bo naš vrhovni predstojnik lazarist g. Tomaž Mavrič, povabljeni so tudi naši škofje. Po maši se bomo zadržali še v prijateljskem druženju in z njim sklenili naš skupni praznični zahvalni dan.

Pridružite se nam, veseli vas bomo! s. Francka Saje in sosestre

sMT