24.05.2006

Namen združenja

Marijanska vincencijanska mladina (MVM) je laiško mednarodno združenje mladih. To pomeni, da ga vodijo laiki ob duhovni spremljavi sester usmiljenk, lazaristov in/ali starejših laikov.

Naša posebna skrb so mladi, ki se srečujejo v okviru združenja Marijanske vincncijanske mladine – MVM. Namen združenja je, da bi v vsakdanjem življenju uresničevali evangelij po Marijinem vzoru in bili pripravljeni pomagati drugim.

Naš cilj je tudi hoditi za Jezusom, ki je oznanjal evangelij ubogim, ter živeti in moliti kakor Marija. Zato na vsakem srečanju tudi molimo. Seveda ne manjka igre in petja. Na srečanjih se pripravljamo za različne dejavnosti: obisk starejših v Domu za starejše, za obisk po domovih, za sodelovanje pri liturgiji…

MVM želi vzbujati in poživljati tudi misijonarskega duha, zato z raznimi dejavnostmi zbiramo sredstva za pomoč misijonom: s prodajo božičnih voščilnic, zbiranjem rabljenih znamk, peko piškotov, občasno pa se odpovemo kakšnemu priboljšku in denar namenimo podhranjenim otrokom v Afriki in na Madagaskarju. V Sloveniji se MVM trenutno zbira in deluje v šestih župnijah. Navadno so srečanja mesečna in so razdeljena po starostnih skupinah. Na srečanjih spoznavamo, kako so živeli nekateri ljudje, da so postali sveti in kako nas Bog kliče k svetosti.

Ko je oseba vsaj leto dni redno hodila na srečanja in sodelovala pri dejavnostih, je na lastno željo in v soglasju s krajevnim vodstvom lahko sprejeta med člane MVM. Ob tem dogodku dobi rutico, "ki naj jo spominja na njeno odločitev, da se bo trudila živeti po zgledu Jezusa in Marije".

Poleg mesečnih srečanj organizirajo tudi dogodke na narodni ravni (duhovno-družabni vikendi, letovanje med počitnicami, romanja...)

Ob koncu šolskega leta imamo romanje, na katerem se srečajo vse skupine v Sloveniji.

Vsako leto pripravimo nekaj duhovno-družabnih vikendov za osnovnošolce in srednješolce. Osnovnošolci so razdeljeni v dve starostni skupini, v pomoč pri izvedbi pa so animatorji.

Med poletnimi počitnicami pripravljamo letovanje za otroke, na morju pa skupaj preživijo nekaj duhovno počitniških dni tudi mladi.

Vsak član naj bi nosil svetinjo Brezmadežne, saj se je združenje začelo na pobudo Device Marije, ki jo je dala s. Katarini Labouré med prvim prikazanjem v Parizu leta 1830. V drugem prikazanju pa ji je naročila dati kovati svetinjo po vzoru, ki ga je videla v prikazanju več o čudodelni svetinji.

V Sloveniji se je združenje začelo leta 1884, vendar je bilo po 2. svetovni vojni prepovedano. Ponovno smo z njim začeli leta 1997.

s. Vlasta Tacer, HKL in Katja Albreht


Več na ...